שלום,

 

ברצוננו לידע אתכם כי הספרים הרשומים בקובץ המצורף, נרכשו ע"י הספרייה בחודש מרץ 2009.

 

 

 

***************************************************************

הספרייה למדעים מדויקים והנדסה ע"ש ניימן

אוניברסיטת תל-אביב

***************************************************************

 

 

 

 

Shalom,

 

Please be advised that the titles listed in the attached file were obtained by our library in March 2009.

 

 

***************************************************************

Neiman Library of Exact Sciences and Engineering

Tel Aviv University

***************************************************************